«powrót

Warszawa: kościół pokamedulski na Bielanach

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych w Warszawie. Stoi na zboczu malowniczej Skarpy Warszawskiej. Wzniesiony został na polecenie króla Władysława IV jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w Kampanii Smoleńskiej w 1634 roku.

Wchodzi w skład kamedulskiego zespołu klasztornego, z którego zachowały się również eremy.

Wewnątrz kościoła znajdują się siedemnastowieczne stiukowe dekoracje rokokowe wykonane przez wybitnego malarza włoskiego Michelangelo Palloniego, a także obrazy Franciszka Smuglewicza. W kościele złożono serce króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Spoczywają tu również jedyna córka Jana Kazimierza - Maria Teresa Wazówna i Stanisław Staszic.

Warto zwrócić uwagę na przykościelny skarbczyk...

W pobliskich zabudowaniach mieści się Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: