«powrót

Zobacz: Białystok: katedra Wniebowzięcia NMP

Białystok: sanktuarium Matki Miłosierdzia

Kult obrazu Matki Miłosierdzia przeniósł do Białegostoku wygnany z Wilna arcybiskup Romald Jałbrzykowski.

Ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia razem z kaplicą zbudowano w 1977 roku. Tego roku poświęcił ją ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła. W 1995 roku obraz został ukoronowany papieskimi koronami.

Sama kaplica nawiązuje do Ostrej Bramy w Wilnie, a obraz jest wierną kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej wykonaną przez Łucję Bałzukiewicz w 1932 roku.

Matka Boża Miłosierdzia jest patronką archidiecezji białostockiej, a jej kaplica w katedrze jest sanktuarium archidiecezjalnym.

Przy tym ołtarzu umieszczono też epitafium arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego oraz tablice poświęcone księżom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.