«powrót

Zobacz: Orla: synagoga

Orla: legenda związana z synagogą

Pochodzenie synagogi nie jest całkowicie wyjaśnione. Według jednych jest to przebudowany zbór kalwiński , ponieważ Orla w latach 40. XVII wieku była ośrodkiem ruchu kalwińskiego.

Według innych budynek został zbudowany jako synagoga przez tamtejszą gminę wyznaniową. Ponieważ nie zachowała się dokumentacja o początkach orlańskiej synagogi sięga się po legendy i hipotezy.

Legenda głosi, że gminie żydowskiej sprzedany został zbór kalwiński. Podobno żona Radziwiłła zażądała za niego 10 tysięcy groszy. Żądana suma miała być wypłacona w ciągu jednej godziny samymi grosikami. Według innej wersji miało to być 2,5 tysiąca groszy dostarczonych w ciągu jednej nocy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.