«powrót

sunnici

"Ludzie tradycji i wspólnoty" - największe ugrupowanie muzułmanów, formujące się w opozycji do szyitów. Między sunnitami a szyitami nie ma istotnych różnic natury religijnej. Różnice mają raczej charakter polityczny - chodzi o zasadę, kto ma sprawować władzę nad muzułmanami. Różnice dotyczą też szczegółów prawa muzułmańskiego (suunici mają cztery szkoły prawne, szyici w zasadzie jedną).

źródło: Agata Marek, Agata S. Nalborczyk, Nie bój się islamu, Warszawa, 2005 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.