«powrót

Dubicze Cerkiewne

Stara wieś podlaska leżąca na skraju Puszczy Białowieskiej.

Pierwsza wzmianka o istnieniu cerkwi w Dubiczach pochodzi z 1533 r., kiedy to Zygmunt August wydał przywilej na budowę świątyni prawosławnej w tej miejscowości. Od początku swego istnienia wieś związana była ze wschodnim kręgiem kulturowym oraz obrządkiem prawosławnym.

Nazwa miejscowości wywodzi się od słowa dub (dąb).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: