«powrót

Zobacz: Dubicze Cerkiewne: cerkiew Opieki Matki Bożej

Dubicze Cerkiewne: legenda o powstaniu cerkwi

Według tradycji, pierwsza dubicka cerkiew św. św. Piotra i Pawła wznosiła się na uroczysku Bachmaty w pobliżu rzeki Orlanki. Dziś znajduje się tam krzyż.

Legenda głosi że owa świątynia spłonęła. Jedynie ikona Pokrow Bogorodzicy, w cudowny sposób niesiona przez wiatr, znalazła się w miejscu obecnej cerkwi w Dubiczach Cerkiewnych. Wierni uznali to za znak od Boga i wznieśli tu nową świątynię.

Inna legenda głosi, że pierwsza cerkiew nie spłonęła lecz została wchłonięta w ziemię za grzechy parafian. W dzień Piotra i Pawła który według kalendarza przypada 12 lipca, można w południe pójść na owe wzgórze przyłożyć ucho do ziemi by usłyszeć bicie dzwonów cerkiewnych. Na miejscu starej cerkwi stoi kamienny krzyż z wyrytą datą 1902 r. Stanowi on pamiątkę po byłej cerkwi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.