«powrót

Zobacz: Łomża

Łomża: opactwo benedyktynek

Siostry benedyktynki osiedliły się w Łomży w 1628 roku. Wybudowano dla nich jednopiętrowy klasztor drewniany. O staraniach fundatora i wyglądzie zabudowań klasztornych świadczy jego list do zakonnic przygotowujących się do wyjazdu do Łomży: Domek dla kapłana budować każę... Izdeb cztery albo pięć narządzą i polepią gliną. W roku 1859 rozpoczęto budowę murowanego klasztoru, a w 1860 roku murowanego kościoła. W roku 1939 budowle te zostały spalone i zburzone, odbudowano je po 1945.

Szczególnym kultem otaczany jest obraz Matki Bożej Śnieżnej, który znajduje się w kościele benedyktynek od czasu ich przybycia do miasta. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem i aniołami unoszącymi koronę. Barokowy wizerunek w typie obrazu Santa Maria Maggiore w Rzymie. Prawdopodobnie powstał w warsztacie toruńskim około 163O roku.

Kultem otaczano też Matkę Bożą Szkaplerzną. 16 lipca każdego roku, a nawet w wigilię przybywały do klasztoru liczne pielgrzymki z Mazowsza i Kurpi. Czasami towarzyszyły im orkiestry. W czasie uroczystości odbywały się przyjęcia do Bractwa Matki Bożej Szkaplerznej i innych bractw. Pielgrzymki trwały do 1939 roku. Ostatnio tradycja ta zanikła.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.