«powrót

Zobacz: Drozdowo

Drozdowo: Wzgórze Kościółek

Najwcześniejsze ślady osadnictwa w Drozdowie datuje się na VIII-IX wiek, a samo grodzisko na XII-XIII. Prawdopodobnie miejsce to nie było stale zamieszkiwane, a służyło jedynie za schronienie w czasie najazdów.

Według legendy stał tu zamek. Wzgórze to nazywano kiedyś Gołdą, a pobliską rzekę do dziś nazywa się Tanwią.

W XVIII wieku na terenie grodziska istniał klasztor i cerkiew greckokatolicka p.w. św. Bazylego. Bazylianie nie przebywali tu długo, później cerkiew stała się kościołem rzymskokatolickim. Z uwagi na odludne miejsce świątynia nie cieszyła się dużą renomą i została rozebrana.

W późniejszych czasach chronili się tutaj powstańcy i partyzanci, których upamiętniają: krzyż i pomnik, znajdujące się na szczycie wzniesienia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: