«powrót

Bractwo Młodzieży Prawosławnej

Bractwo wyłoniło się z Koła Prawosławnych Teologów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie tuż po jego powstaniu w 1980 r. Było pierwszą organizacją młodzieży prawosławnej w ówczesnych krajach obozu socjalistycznego.

Bractwo zajmuje się działalnością religijno-ewangelizacyjną. Organizuje pielgrzymki do prawosławnych sanktuariów w kraju i za granicą, obozy oraz spotkania młodzieży prawosławnej, a także letnie zawody dla dzieci i obozy ikonograficzne. Prowadzi własne wydawnictwo.

Od 1983 r. jest członkiem Syndesmosu - Światowego Związku Młodzieży Prawosławnej.

www.bmp.cerkiew.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.