«powrót

Zobacz: Drohiczyn

Drohiczyn: klasztor franciszkanów

Pierwsza świątynia z klasztorem została ufundowana w 1409 roku przez księcia litewskiego Witolda.

Obecny wygląd kościół uzyskał na przełomie XVII i XVIII wieku. Po powstaniu styczniowym władze carskie usunęły franciszkanów Drohiczyna , a po upadku powstania klasztor służył jako koszary. Następnie utworzono w nim gimnazjum.

Klasztor franciszkanów to zespół barokowych budynków murowanych z cegły, złożony z kościoła zwróconego na zachód i złączonego z nim od południa trójskrzydłowego klasztoru oraz wolnostojącej dzwonnicy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.