«powrót

bp Grzegorz

Prawosławny biskup bielski. Urodził się w 1964 roku jako Grzegorz Charkiewicz w Białymstoku.

W 1979 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, którą następnie kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej i w Leningradzkiej Akademii Teologicznej, gdzie w 1991 roku obronił pracę magisterską.

W 1992 roku przyjął święcenia kapłańskie i złożył wieczyste śluby zakonne. Od 1996 roku wykładał w Katedrze Teologii Praktycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i uczył liturgiki i języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w Studium Ikonograficznym w Bielsku Podlaskim.

W maju 1998 roku otrzymał święcenia biskupie. W imieniu soboru biskupów sprawuje opiekę nad klasztorami prawosławnymi w Polsce.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.