«powrót

abp Abel

Prawosławny biskup lubelski i chełmski. Imię i nazwisko: Andrzej Popławski. Urodził się w 1958 r. w Narwi na Białostocczyźnie. W 1979 r. wstąpił do klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej , a przy ślubach wieczystych przyjął imię Abel.

Ukończył Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne i Sekcję Teologii Prawosławnej ChAT w Warszawie.

Biskupem ordynariuszem diecezji lubelsko-chełmskiej został w marcu 1989 r. Jest zaangażowany w dialog ekumeniczny, m.in. w Polskiej Radzie Ekumenicznej .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.