«powrót

bp Miron

Prawosławny biskup hajnowski i prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Urodził się jako Mirosław Chodakowski w 1957 r. w Białymstoku.

W 1972 roku rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a następnie w 1976 roku - w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej .

Pracował w seminarium jako intendent, nauczyciel i wychowawca. W 1979 r. otrzymał święcenia biskupie i złożył śluby zakonne. Zaledwie miesiąc później został mianowany p.o. namiestnika klasztoru w Jabłecznej oraz proboszczem miejscowej parafii i prorektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego. W 1981 roku został namiestnikiem klasztoru w Jabłecznej (w 1984 roku podniesiony do godności ihumena).

W 1984 roku został mianowany proboszczem parafii prawosławnej w Supraślu i tamtejszego domu zakonnego. W 1990 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podniósł go do godności archimandryty.

Dzięki Jego staraniom rozpoczęto rekonstrukcję cerkwi Zwiastowania NMP i remont budynków klasztornych.

W latach 1993-95 pełnił obowiązki opiekuna duchowego Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego .

W 1998 roku został wyświęcony na biskupa hajnowskiego. W tym samym roku minister obrony narodowej mianował go prawosławnym ordynariuszem Wojska Polskiego, a prezydent - generałem brygady.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.