«powrót

bp Jakub

Prawosławny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Właśc. Jakub Kostiuczuk, urodzony w 1966 r. w Narwi.

Ukończył Technikum Elektryczne w Białymstoku i pracował jako elektryk. W 1987 roku wstąpił do monasteruSupraślu , przyjął postrzyżyny zakonne i otrzymał święcenia diakońskie. W tym samym roku rozpoczął studia w Moskiewskiej Akademii Teologicznej, gdzie w roku 1992 obronił pracę magisterską.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ówczesnego arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy w 1989 roku, a śluby zakonne złożył w 1993 roku.

W roku 1995 rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej. Od tego też roku pełnił funkcję duchowego opiekuna Prawosławnego Bractwa św. Cyryla i Metodego , a poźniej także Bractwa Młodzieży Prawosławnej. Do 1998 r., kiedy został biskupem białostocko-gdańskim, był namiestnikiem monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.