«powrót

abp Adam

Prawosławny biskup przemysko-nowosądecki. Nazwisko: Adam Dubec. Urodził się w 1926 r. w miejscowości Florynka koło Krynicy.

W 1956 r. ukończył seminarium prawosławne w Warszawie, a w 1964 r. - Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Rok później został wyświęcony na diakona i kapłana.

Był proboszczem w: Wysowej i Kolnikowie k. Przemyśla oraz Sanoku. W 1983 r. wstąpił do zakonu, w tym samym roku został biskupem lubelskim i sufraganem diecezji warszawsko-bielskiej, a wreszcie ordynariuszem restytuowanej diecezji przemysko-nowosądeckiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Od 1997 r. jest arcybiskupem.

Największe osiągnięcia abp. Adama to: doprowadzenie do kanonizacji księdza męczennika Maksyma Sandowicza rozstrzelanego w Gorlicach w 1914 r., odnowienie kultu ikony Matki Boskiej Sanockiej, budowa 11 plebanii, odbudowa zniszczonych i wybudowanie 5 nowych cerkwi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.