«powrót

św. Jan z Dukli

(1414-1484)

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej w Dukli. Próbował studiować w Krakowie, ale z braku funduszy nie dotrwał do święceń kapłańskich. Wrócił więc do Dukli i żył w odosobnieniu w puszczy pod górą Cergową.

Za namową Jana Kantego wstąpił do zakonu franciszkanów i pełnił funkcje gwardiana, kustosza i kaznodziei w różnych klasztorach w Małopolsce.

Umarł jednak jako bernardyn - przeniósł się do tego zakonu ze względu na surowszą regułę. Przez 21 lat był gorliwym spowiednikiem i mądrym kaznodzieją, głównie we Lwowie.

Patron Lwowa, dawniej patron Korony, Litwy i polskiego rycerstwa kresowego.

święto 3 października

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.