«powrót

św. Jozafat Kuncewicz

(1580-1623)

Urodzony we Włodzimierzu Wołyńskim Jan Kuncewicz pochodził z rodziny prawosławnej . Młodzieńcze lata spędził w Wilnie, gdzie przygotowywał się do zawodu kupieckiego i zetknął z ideą unii chrześcijaństwa obrządku wschodniego ze Stolicą Apostolską.

W 1604 r. wstąpił do greckokatolickiego zakonu bazylianów, gdzie przyjął imię Jozafat. Wkrótce został przełożonym klasztoru w Wilnie, przyczynił się też wydatnie do reformy całego zakonu.

Z powodzeniem działał na rzecz unii, pozyskując dla sprawy wiele wpływowych osób.

W 1617 r. został biskupem pomocniczym, a w rok później arcybiskupem Połocka - metropolii, która obejmowała niemal całą dzisiejszą Białoruś.

Jako biskup prowadził bardzo ubogie i pracowite życie, mieszkanie dzielił z bezdomnymi, nie jadał mięsa, każde napotkane zgromadzenie ludzi wykorzystywał na głoszenie Ewangelii, codziennie spowiadał, a noce często spędzał na adoracji.

Zginął w Witebsku zamordowany przez tłum podjudzony przez tamtejszego prawosławnego biskupa. Ciało zostało utopione w Dźwinie i odnalezione dopiero po kilku dniach.

Jozafat Kuncewicz był pierwszym kanonizowanym wiernym obrządku wschodniego (w 1867 r.). Jest patronem Rusi.

święto 14 listopada

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.