«powrót

Krynki

Krynki to obecnie wioska, niegdyś miasto królewskie, które utraciło prawa miejskie w 1950 r.

Punktem kulminacyjnym tragicznej historii Krynek była II wojna światowa, podczas której miejscowość utraciła 60% mieszkańców – w większości Żydów.

Ślady dawnej świetności Krynek to: układ urbanistyczny z gwiaździstym rynkiem z XVIII wieku, trzy synagogi (dwie zamienione w kino i magazyn, po trzeciej zostały ruiny), murowana cerkiew z XIX wieku.

Z zabudowań dworskich pozostała XVIII-wieczna obora i resztki parku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: