«powrót

abp Jeremiasz

Prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński. Ur. w 1943 r. jako Jan Anchimiuk.

Przed wstąpieniem do seminarium był pracownikiem naukowym w Katedrze Egzegezy Prawosławnej Nowego Testamentu w Akademii Teologii Chrześcijańskiej w Warszawie (obecnie – doktor habilitowany teologii). Wyświęcony na biskupa w 1983 r.

Wybitny ekumenista. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną . Członek międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, który dokonał ekumenicznego przekładu m.in. trzech Ewangelii: św. Marka, św. Jana i św. Łukasza.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.