«powrót

Zobacz: Sejny

Sejny: klasztor dominikanów

Jedyna renesansowa budowla w północno-wschodniej Polsce.

Założenie przestrzenne kompleksu pomyślane zostało jako czworoboczny zamek z wirydarzem (dziedzińcem) pośrodku i czterema narożnymi bastionami. Z chwilą utworzenia diecezji sejneńskiej część lokalu przeznaczono dla biskupa i seminarium duchownego. Po II wojnie światowej mieściły się tu szkoły oraz urzędy gminne.

Zwrócony prezbiterium na zachód kościół oraz przylegający do niego klasztor leżą w północno-zachodniej części miasta. Kościół założony na rzucie wydłużonego prostokąta, trójnawowy, o dwu wieżach. Klasztor z kościołem budowano etapami przez kilkadziesiąt lat. Na początku wzniesiono kościół p.w. NMP, św. Jerzego i św. Jacka. Następnie zbudowano etapami klasztor na planie czworokąta z dziedzińcem pośrodku i wieżami w narożach. Z pierwotnego wystroju zachował się późnorenesansowy szczyt nad dawną główną fasadą.

Obecnie jest to bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP.

Obecnie obiektem opiekuje się

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Klasztor podominikański jest

miejscem wystaw, koncertów, sympozjów naukowych oraz mieści filię Muzeum

Ziemi Sejneńskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: