«powrót

bł. Maria Angela Truszkowska

(1825-1899)

Urodziła się w Kaliszu, w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej. Uczyła się w domu, a od 12. roku życia na pensji w Warszawie. Ze względu na zagrożenie gruźlicą po czterech latach wyjechała do Szwajcarii, gdzie otrzymała łaskę wielkiego wewnętrznego dojrzewania i kontaktu z Bogiem.

Po powrocie poświęciła się pomocy ubogim i chorym – zorganizowała przytułek dla biednych dzieci i samotnych staruszek.

Jej duchowym opiekunem i współpracownikiem był o. Honorat Koźmiński , za którego radą wstąpiła do III zakonu św. Franciszka (przyjęła imię Angela). Również z jego pomocą założyła w 1857 r. zgromadzenie felicjanek - od imienia św. Feliksa de Cantalizio, przed którego ołtarzem modliła się z podopiecznymi w kościele kapucynów w Warszawie .

Razem z siostrami zakładała ochronki wiejskie i prowadziła szeroką działalność charytatywną.

Wspomnienie 10 października

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.