«powrót

Zobacz: Gdańsk-Oliwa: opactwo cystersów

Gdańsk-Oliwa: archikatedra

Pocysterski kościół, wybudowany jako nekropolia Książąt Pomorskich, został wzniesiony w XIII w. Po wielkim pożarze w 1350 r. odbudowano go w stylu gotyckim i w tej postaci, bez większych zmian, przetrwał do dziś.

Katedra jest trzynawową sklepioną bazyliką, zbudowaną na rzucie łacińskiego krzyża. Korpus budowli mierzy 107 m. i z tego względu katedra oliwska jest najdłuższym kościołem w Polsce.

Gotyckie wyposażenie kościoła spłonęło w 1577 r. Obecny wystrój wnętrza powstał w okresie baroku. Wspaniałą ozdobę katedry stanowi rokokowy prospekt organowy .

Licząca ponad 800 lat bazylika archikatedralna w Gdańsku-Oliwie stanowi świadectwo związku Ziemi Gdańskiej z Polską i jest uznawana za archidiecezjalne sanktuarium kościelno-narodowe.

Więcej:

www.trojmiasto.pl/katedraoliwska

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: