«powrót

Zobacz: Gdańsk: kościół św. Mikołaja

Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży Katamaran

Duszpasterstwo Katamaran przy Klasztorze O.O. Dominikanów w Gdańsku powstało w 2000 r. We wrześniu zainicjowało działalność rekolekcjami dla młodzieży. Nazwa ma symbolizować wspólnotowość działania i płynące z niej korzyści oraz związek miasta z morzem. We wspólnocie działają dzieci i młodzież szkół średnich. Na cotygodniowych spotkaniach eucharystycznych oraz tematycznych podejmowane są różnorodne zagadnienia, związane z życiem młodych ludzi. Organizowane są także rekolekcje.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.