«powrót

bł. Ignacy Kłopotowski

(1866-1931)

Pochodził z Korzeniówki koło Drohiczyna, kształcił się w Siedlcach, później w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu.

Był wykładowcą lubelskiego seminarium, a jednocześnie posługiwał jako kapelan w szpitalu. Zetknął się tam z nędzą i cierpieniem, co zaowocowało tworzeniem sierocińców, zakładów dla moralnie zaniedbanych kobiet oraz przytułków dla starców. Stworzył np. Dom Zarobkowy, w którym bezdomni pracowali w warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie; był też inicjatorem założenia w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich.

Od 1905 r. wydawał dziennik Polak-Katolik, tygodnik Posiew i miesięcznik Dobra Służąca. Pisał też i wydawał tanie broszurki religijno-patriotyczne.

W 1908 r. przeniósł się do Warszawy z myślą o rozwinięciu działalności wydawniczej. Tam powstały pisemka dla dzieci: Kółko RóżańcoweAnioł Stróż. Po odzyskaniu niepodległości wznowił i redagował Przegląd Katolicki, zaś pod koniec życia zaczął wydawać Głos Kapłański.

Żeby zapewnić ciągłość działalności wydawniczej, w 1920 założył Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej , które prowadzi apostolstwo przez słowo.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.