«powrót

bł. Władysław (Ładysław) z Gielniowa

(ok. 1440-1505)

Urodził się w Gielniowie pod Opocznem w rodzinie niezamożnych mieszczan. Na chrzcie otrzymał imiona Marcin Jan.

Podczas studiów w Akademii Krakowskiej był w bliskich kontaktach z Janem KantymSzymonem z Lipnicy . Pod wpływem kazań Jana Kapistrana w 1462 r. wstąpił w Warszawie do sprowadzonego właśnie do Polski zakonu bernardynów, gdzie przyjął imię Ładysław (współczesna wersja imienia to Władysław).

Napisał i przetłumaczył wiele pieśni, szczególnie na cześć Matki Bożej i o Męce Chrystusa. Cieszył się wielką popularnością jako kaznodzieja – kościół św. Anny, w którym głosił kazania, zawsze był pełen wiernych.

Dwukrotnie był prowincjałem w Polsce i organizował pracę apostolską bernardynów na Rusi i Litwie. Zakładał przy klasztorach tzw. banki pobożne, które z funduszy otrzymanych w zapisach udzielały biednym bezprocentowych pożyczek.

Zmarł po tym, jak zasłabł podczas płomiennego kazania w Wielki Piątek (niektórzy słuchaczy twierdzili, że wtedy także lewitował).

wspomnienie 25 września

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.