«powrót

Zobacz: Gdańsk: kościół Najświętszej Marii Panny

Gdańsk: krucyfiks gotycki

W prawej nawie Bazyliki Mariackiej w kaplicy jedenastu tysięcy dziewic znajduje się późnogotycki krucyfiks, wykonany przez nieznanego artystę.

Prawe naturalnych proporcji rzeźba przedstawia niezwykle wymownie i realistycznie cierpienia ukrzyżowanego Zbawiciela.

Jest to jeden z  nielicznych krucyfiksów, na których głowa Chrystusa jest nieznacznie tylko pochylona na prawą stronę. Poniżej, po lewej stronie Chrystusa znajduje się figura rozpaczającej nad jego losem Matki Boskiej oraz po prawej stronie - figura Św. Jana.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: