«powrót

Zobacz: Gdańsk: kościół Najświętszej Marii Panny

Gdańsk: ołtarz z Apoteozą Marii

Ołtarz główny kościoła Mariackiego powstał w latach 1511-17. Jego autorem jest Mistrz Michał z Augsburga.

Jest to jedyne dzieło tego artysty, a jednocześnie jeden z najcenniejszych zabytków rzeźby gotyckiej w Polsce.

Dekoracja malarska jest inspirowana wzorami grafik Dürera, natomiast partie rzeźbiarskie powstały pod wpływem Wita Stwosza.

W centralnej części ołtarza znajduje się figura Matki Boskiej; nad nią aniołowie trzymają koronę. Na malowanych skrzydłach ołtarza przedstawione są sceny z życia Marii i Chrystusa oraz postaci alegoryczne i antyczne bóstwa.

Malarstwo to można już zaliczyć do sztuki renesansu, ze względu na nowatorskie wówczas zastosowanie scen pejzażowych i światłocienia oraz oddanie bogactwa strojów, faktury kolumn i odmienne od gotyckiego poczucie formy.

Ponieważ Mistrz Michał sprzyjał nauce Lutra , jego ołtarz zawiera w sobie także ducha protestantyzmu. Ołtarz został szczęśliwie ocalony w czasie II wojny światowej, ale przez dziesięciolecia był ozdobą kolekcji sztuki średniowiecznej w warszawskim Muzeum Narodowym i dopiero po wieloletnich bataliach wrócił do Gdańska.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.