«powrót

Gdańsk: kościół św. Brygidy

Początki historii kościoła sięgają 1374 r., kiedy to szczątki św. Brygidy, przewożone z Rzymu do Szwecji, zostały wystawione w kaplicy sióstr pokutniczych w Gdańsku. Niebawem te właśnie siostry założyły na cześć świętej zgromadzenie brygidek .

Trójnawowy kościół zbudowano w 1394 roku, obok zabudowań klasztornych. Po pożarze w XVI w. kościół otrzymał nowe sklepienie gwiaździste.

W latach 1615-1616 Piotr Willer zaprojektował renesansową dzwonnicę, którą zwieńczono barokowym hełmem. W 1817 r. kościół klasztorny zamieniono na garnizonowy. Budowla uległa znacznym zniszczeniom w czasie II wojny światowej; odbudowa świątyni trwała prawie 30 lat.

Ze względu na działalność związku zawodowego Lecha Wałęsy oraz znaczenie, jakie miejsce to miało dla katolików w czasie reżimu komunistycznego, kościół św. Brygidy jest uznawany za swoiste sanktuarium „Solidarności” i pomnik trudnej drogi do wolności, jaką Polska musiała przejść w XX wieku.

O tragicznej historii powojennej Polski przypominają rzeźby z metalu dłuta Elżbiety i Rafała Pelplińskich oraz pomnik przedstawiający męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki , autorstwa Wawrzyńca Sampa.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: