«powrót

Męczennicy Pratulińscy (bł. Wincenty Lewoniuk i 12 towarzyszy)

(zmarli w 1874 r.)

Byli prostymi rolnikami z okolic Pratulina nad Bugiem (w pobliżu Terespola). Należeli do Kościoła greckokatolciego, który był w zaborze rosyjskim bezwzględnie prześladowany. Biskupi i księża zostali usunięci z parafii, a na mocy dekretu cara Aleksandra II świątynie greckokatolickie miały zostać przekształcone w prawosławne . Kiedy 24 stycznia 1874 r. rosyjskie władze zażądały oddania cerkwi w Pratulinie, parafianie odmówili jej opuszczenia. Żołnierze zareagowali strzałami w tłum zgromadzony przed świątynią.

Młodzi mężczyźni (mieli od 19 do 50 lat), którzy stanęli w obronie kościoła, umierali za wiarę, klęcząc, z modlitwą na ustach.

Na miejscu zginęło dziewięciu z nich, pozostali zmarli w najbliższych dniach wskutek odniesionych ran.

Byli to: Wincenty Lewoniuk, Daniel Kramarz, Łukasz Bojko, Konstanty Bojko, Konstanty Łukaszuk, Bartłomiej Osypisk, Anicet Gryciuk, Filip Geryluk, Ignacy Franczuk, Jan Andrzejuk, Maksym Hawryluk, Onufry Wasyluk, Michał Hawryszuk.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.