«powrót

Gdańsk: „Litania do wszystkich świętych”

Projekt muzyczny ma na celu ukazanie bogactwa literatury chóralnej i wokalno-instrumentalnej o tematyce religijnej, a w szczególności utworów związanych z kultem świętych w różnych wyznaniach chrześcijańskich.

W programie projektu w roku 2005 znalazły się m.in. koncert szwedzkiego zespołu muzyki dawnej Laude Novella, koncert carillonowy, podczas którego wykonano utwory Haydna i Mozarta, wykonanie mszy Haydna, oratorium Charpentiera i innych utworów poświęconych świetym oraz występ Chóru Mieszczan Gdańskich. Koncerty odbywały się w bazylice św. Brygidy oraz kościele św. Katarzyny .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.