«powrót

Zobacz: Gdański Areopag

Karta Powinności Człowieka

Dokument stworzony przez wybitnych polskich intelektualistów został uchwalony w 2000 roku, podczas I Gdańskiego Areopagu .

Pięćdziesięciolecie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i przełom tysiącleci stały się okazją do zredagowania swoistego milenijnego kodeksu etycznego, ujętego w formułę powszechnej deklaracji powinności.

Punktem wyjścia do stworzenia "Karty Powinności Człowieka - Gdańsk 2000" było dwadzieścia jeden postulatów robotniczych z sierpnia 1980 roku. Karta została podzielona na poszczególne rozdziały dotyczące tematów etycznych i ważnych problemów społecznych, takich jak rodzina, dialog, nauka, sztuka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.