«powrót

Gdynia: Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

Centrum Arrupe istnieje przy kościele oo. jezuitów od listopada 1997 roku. Jest to niepubliczna placówka, mająca na celu doskonalenie nauczycieli, głównie poprzez propagowanie ignacjańskiego modelu wychowania. Około 60 trenerów i wielu wolontariuszy prowadzi formacyjne kursy szkoleniowe dla nauczycieli, wychowawców i liderów ośrodków edukacyjno-wychowawczych w kraju i za granicą. Do 2005 r. centrum wydało 31 numerów biuletynu metodycznego dla nauczycieli pod tytułem "Być dla innych", a także zeszyty dotyczące wychowania ignacjańskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.