«powrót

Zobacz: Sopot: ewangelicki Kościół Zbawiciela

Sopot: Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan organizowany jest na terenie Trójmiasta przez Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej. Co roku, pomiędzy 18 a 25 stycznia odbywają się nabożeństwa intencyjne w kościołach należących do gdańskiego oddziału PRE, a także w kościołach rzymskokatolickich.

Spotkania te przyczyniają się do lepszego poznania i wzajemnego zbliżenia członków różnych wyznań.

Na nabożeństwach z tej okazji sopocki kościół ewangelicki gości zawsze wybitnych przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.