«powrót

Biblia Kaszubska

Napisany kaszubską gwarą przekład Biblii autorstwa księdza Franciszka Grucza, stworzony w celu dotarcia bezpośrednio do Kaszubów i przybliżenia im Ewangelii.

Tekst napisany jest gwarą potocznie używaną przez mieszkańców Kaszub, w której tradycyjne określenia znane z Ewangelii zostały „przetłumaczone” z użyciem słów prostszych i łatwiejszych do zrozumienia; np. św. Józef to „slóbny” Maryi, a Maryja jest jego „białką”.

Przekład ten na terenie Kaszub jest już w obiegu od dawna.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.