«powrót

Tabulatura pelplińska

Zbiór ponad 900 utworów na organy, jeden z najobszerniejszych w Europie siedemnastowiecznych zabytków muzycznych. Zawiera ona wielogłosowe kompozycje wokalne i instrumentalne.

W II połowie XVII w. na niezapisanych jeszcze kartach tabulatury brat Maurycy zanotował 11 fantazji organowych kompozytorów wczesnego baroku, takich jak N. Hasse, F. Tunder czy H. Scheidemann. Kompozycje te były przeznaczone specjalnie dla nowopowstałych w katedrze pelplińskiej organów.

Tabulatura, odnaleziona przypadkiem w [[katedrze pelplińskiej | @@ pelplin_bazylika_katedralna ]] dopiero po II wojnie światowej, jest świadectwem tego, że kościół pelplińskich cystersów był zawsze żywotnym i znaczącym ośrodkiem muzyki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.