«powrót

Pelplin: Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba

W listopadzie 2005 roku odbyła się XI edycja tego festiwalu. Organizatorami tego wydarzenia są pelplińskie licea oraz Gminny Ośrodek Kultury. Patronat nad festiwalem objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie oraz władze wojewódzkie i powiatowe.

Celem festiwalu jest przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety i historyka sztuki księdza Janusza St. Pasierba, popularyzacja kultury żywego słowa, inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi oraz kształtowanie ich aktywnej postawy wobec zjawisk kultury.

Mottem festiwalu są słowa ks. Janusza St. Pasierba: ”Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.

Zgodnie z tym hasłem, organizatorzy starają się propagować uniwersalne i regionalne wartości kultury Pomorza. Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba składa się z trzech części: konkursowej, warsztatowej oraz koncertowej.

Do udziału w konkursie zapraszane są reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych i domów kultury. W kategorii juweniliów i esejów mogą brać w nim udział także studenci wyższych uczelni.

Festiwalowi towarzyszą takie imprezy jak koncerty muzyczne, spektakle teatralne, spotkania z poetami, wystawy. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Festiwal odbywa się zawsze w drugiej połowie lutego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.