«powrót

Muzułmański Związek Religijny w RP

Muzułmański Związek Religijny w RP to najważniejsza z punktu widzenia prawa polskiego organizacja wyznaniowa polskich muzułmanów.

Związek powstał w 1925 r. Jego zwierzchnikiem - muftim - został wówczas Jakub Szynkiewicz. Władzę sprawowało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Zgodnie z ustawą z 1936 r. (obowiązującą do dziś) państwo polskie oficjalnie uznawało Związek, uznając tym samym islam jako jedną z religii istniejących w państwie.

Po II Wojnie Światowej stanowisko Muftiego RP pozostawało nieobsadzone, aż do roku 2004, kiedy to podczas XV Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego został nim wybrany imam Białegostoku, Tomasz Miśkiewicz.

Muzułmański związek religijny

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.