«powrót

Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne - Hosianum

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum jest najstarszym seminarium w Polsce. Zostało założone w 1565 roku przez Kardynała Stanisława Hozjusza w ramach realizacji uchwał Soboru Trydenckiego.

Rozpoczęło ono swoją działalność 25 listopada 1567 r. Początkowo zostało zlokalizowane w Braniewie, które w owym czasie nazywane było Atenami Północy. Tu Warmińskie Seminarium Duchowne prowadziło swoją działalność nieprzerwanie do II wojny światowej. Dopiero 10 października 1949 r. reaktywowano je w Olsztynie, gdyż gmach seminarium, wybudowany w okresie międzywojennym w Braniewie, został doszczętnie zniszczony.

Po reaktywowaniu go w Olsztynie prężnie rozwijało się pod opieką swego patrona świętego Józefa Oblubieńca NMP i Opiekuna Kościoła.

Ojciec Święty Jan Paweł II 5 czerwca 1991 roku, w czasie swego pobytu w Olsztynie podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny, poświęcił nowo wybudowany gmach Seminarium Warmińskiego.

W październiku 1991 roku alumni zamieszkali w nowym seminarium. Od roku akademickiego 1999/2000 odbywają oni studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: