«powrót

Zobacz: Islam w Polsce

ślub w islamie

Odbywa się w domu narzeczonej. Ona ma biały strój i welon, on czarny garnitur. Zgodnie z tradycją młodzi stoją na kożuchu. Towarzyszą im dwaj świadkowie.

Po odmówieniu modlitwy przez imama młodzi łączą środkowe palce. Potem wszyscy się modlą. Następnie pada pytanie imama, czy młodzi chcą zawrzeć ślub. Po zaprzysiężeniu dokonywany jest zapis w księdze metrykalnej.

Recytacje określonej modlitwy poprzedza obrzęd polegający na zakryciu welonem oblicza panny młodej. Tatarzy mówią wówczas, że „zaharemia się” ją. Jeszcze jedna modlitwa i wymiana obrączek zamyka ceremonię. Na koniec są życzenia i przyjęcie weselne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.