«powrót

Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ma swoją siedzibę w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie.

W toku nauczania studenci kształcą się w zakładach i katedrach, takich jak: Zakład Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej, Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii, Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Prawa Kanonicznego, Zakład Historii Kościoła a także w katedrach Teologii Biblijnej, Teologii Praktycznej i Ekumenizmu, Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej oraz Teologii Moralnej.

Studia magisterskie na kierunku teologia przygotowują do wykonywania zawodu teologa w przyszłych miejscach pracy (instytucje kościelne, służby społeczne i charytatywne, media) oraz podejmowania naukowych prac badawczych.

Dodatkowa specjalizacja nauczycielska, realizowana w toku studiów, umożliwia absolwentom podjęcie pracy w szkołach i innych placówkach objętych systemem oświaty.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.