«powrót

Sząbruk: Kościół św. Mikołaja i św. Anny

Kościół w Sząbruku został lokowany w 1363 r., a konsekrowany w 1500 r. pod wezwaniem św. Mikołaja i św. Jana Ewangelisty.

Jest to budowla późnogotycka z kamieni polnych, z ceglanymi narożami.

Wieżę dobudowano w XVII w. W latach 1911-13 kościół powiększono o poprzeczny, trójnawowy korpus halowy, prezbiterium i zakrystie. Ponowna konsekracja świątyni nastąpiła w 1913 r., ku czci św. Mikołaja i św. Anny.

We wnętrzu można zobaczyć pozorne sklepienie kolebkowe z polichromią. wyposażenie barokowe pochodzi z XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: