«powrót

Łódź: Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Systematyczny wykład teologii życia duchowego – tak w skrócie można zdefiniować cel łódzkiego Studium Duchowości Chrześcijańskiej.

Studium stawia przed sobą kilka zadań: pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej teologii życia duchowego, pogłębianie umiejętności modlitwy i medytacji, umiejętność rozpoznawania, jakie motywy kierują człowiekiem w jego działaniu – czy to inspiracja Ducha Świętego, ludzka czy też ze strony zła.

"Studium ma prowadzić do głębszego zrozumienia tajemnic wiary w Jezusa Chrystusa i życia, które z tej wiary wypływa" – mówi inicjator i dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej ks. Marek Kaczmarek.

Wykłady prowadzą znani w Łodzi specjaliści z różnych dziedzin teologii. Co roku pojawiają się nowe tematy. Spotkania odbywają się w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca po południu (16.30-20.30).

Schemat każdego zjazdu jest identyczny: trzy wykłady z możliwością postawienia pytań i dyskusji, a po nich wspólna, dłuższa modlitwa – Różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Msza Święta lub Droga Krzyżowa. Spotkanie trwa ponad cztery godziny.

W wykładach, konferencjach ascetycznych i wspólnej modlitwie mogą uczestniczyć wszyscy chętni – jako wolni słuchacze. Pozostałe osoby powinny się zapisać. Muszą przy tym przedstawić świadectwo maturalne, ewentualny odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, opinię proboszcza, podanie o przyjęcie i dwa zdjęcia.

Po zakończeniu zajęć słuchacze otrzymują zaświadczenie o udziale w zajęciach Studium, które działa przy Instytucie Teologicznym w Łodzi (filia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Dokument nie jest świadectwem ukończenia studium podyplomowego.

Studium działa 1998 roku. Na spotkania przychodzą ludzie z wykształceniem średnim i wyższym. Są uczniowie, studenci, osoby pracujące, a nawet niemal emeryci. W każdym wykładzie uczestniczy 40-50 osób.

Idea utworzenia Studium Duchowości Chrześcijańskiej zrodziła się w roku 1997 w Duszpasterstwie Akademickim “Piątka” . W ramach normalnej pracy duszpasterskiej, prowadzone były spotkania z duchowości. Przychodziła na nie kilkudziesięcioosobowa grupa studentów.

W gronie absolwentów Studium zrodził się pomysł stworzenia “Wieczernika modlitw za kapłanów”. Uczestniczy w nim około tysiąca osób w 30 parafiach archidiecezji łódzkiej i kilkaset poza nią (m.in. w lubelskiej, krakowskiej, gdańskiej). Każdy z łódzkich biskupów ma swoją grupę, która się codziennie za niego modli.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.