«powrót

Dobre Miasto: kolegiata gotycka Chrystusa Zbawiciela

Kościół jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego wybudowanego w latach 1357-1389.

Jest to jedna z najpiękniejszych i druga pod względem wielkości świątynia Warmii. Ma formę trójnawowej hali ze sklepieniem gwiaździstym, bez wydzielonego prezbiterium, z wysoką wieżą od zachodu.

W 1392 r. papież Bonifacy IX wystawił dla świątyni bullę odpustową, a w 1396 ufundowano stalle kanonickie. W 1420 r. wyświęcono ołtarz główny ku czci Krzyża Świętego, Zbawiciela i Wszystkich Świętych.

Pod koniec XIX w. kościół poddano regotyzacji, niszcząc wiele cennych zabytków. Z 15 ołtarzy zachowało się tylko pięć.

Obecny ołtarz główny, z monumentalnymi figurami męczenników Wojciecha Stanisława , powstał w latach 1743-1748.

Interesujące są także pozostałe ołtarze, baptysterium i chrzcielnica oraz bogato zdobiona ambona z 1693 r.

W 1989 r., z okazji jubileuszu 600-lecia świątyni, Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: