«powrót

Zobacz: Dobre Miasto: kolegiata gotycka Chrystusa Zbawiciela

Dobre Miasto: muzeum kolegiackie

Dawna biblioteka kapituły kolegiackiej pełni obecnie funkcję muzeum. Można w nim zobaczyć pozostałości dawnego wyposażenia kolegiaty .Znajdujący się tu pierwotnie księgozbiór został wywieziony z Dobrego Miasta w czasie wojen ze Szwedami.

Bogaty skarbiec uległ natomiast rozproszeniu po II wojnie światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.