«powrót

Wojnowo: wieś zamieszkała przez filiponów

W tej jednej z najbardziej malowniczych miejscowości na Mazurach znajduje się zespół klasztorny oraz cerkiew prawosławna, wybudowane w połowie XIX wieku.

Wieś została wówczas zamieszkana przez filiponów - rosyjskich staroobrzędowców, którzy osiedlili się w Wojnowie około 1831 r. i zachowali tradycyjne zwyczaje, wiarę oraz język.

Po prześladowaniach ze strony władz carskich i kościoła prawosławnego starowiercy musieli wyemigrować z Rosji.

Pierwsi osadnicy przybyli na Mazury w 1830 r. Prawo osiedlania się na terenie Prus nadał im w 1825 r. król Fryderyk Wilhelm III.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: