«powrót

Selim Chazbijewicz

Prezes Związku Tatarów Polskich , imam gminy muzułmańskiej w Gdańsku.

Urodził się w 1955 roku w Gdańsku. Wywodzi się z Tatarów polsko-litewskich. Od II połowy XV wieku jego rodzina mieszkała w majątku Chazbijewicze pod Wilnem (obecnie Kazbiai) oraz w dawnym powiecie nieświeskim.

W roku 1980 Selim Chazbijewicz ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim, a w 1991 roku doktoryzował się na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.

W roku 1992 założył Związek Tatarów Polskich, od 1999 jest jego prezesem. Od roku 1998 współprzewodniczy Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów . W latach 1986-1991 był redaktorem naczelnym kwartalnika "Życie Muzułmańskie" - pisma polskich muzułmanów.

Jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autorem pięciu książek na temat kultury i dziejów polskich i litewskich Tatarów oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.