«powrót

Ełk: Wyższe Seminarium Duchowne

Seminarium zostało powołane przez bp Wojciecha Ziembę w Wielki Czwartek 1992 r., w trzy tygodnie od daty erekcji nowej diecezji w Ełku.

Seminarium ełckie jest pierwszym i najstarszym spośród wszystkich seminariów duchownych, które zostały otwarte po reformie administracyjnej Kościoła Polskiego. W 1995 r. uroczyście otwarto i poświęcono seminaryjną kaplicę.

W minionych latach w seminarium odbywały się różnego rodzaju sympozja. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje sympozjum historyczne, które odbyło się w 1997 r. pod hasłem „Przeszłość natchnieniem dla teraźniejszości” oraz sympozjum filozoficzne „Współczesna problematyka w nauce i filozofii” (1995 r.). W siedzibie seminarium odbyło się także sympozjum nt. książki Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei” oraz sesja naukowa nt. książki ks. bpa Bohdana Bejzego pod hasłem „Jak dziś mówić o Bogu?”. W ramach Konwersatorium Środowisk Akademickich Diecezji Ełckiej w 2005 r. miało miejsce sympozjum „Kultura jako czynnik integracji społecznej”.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: