«powrót

Zobacz: Góra Świętej Anny

Fundacja "Sanktuarium Góry Św. Anny"

Fundacja "Sanktuarium Góry Św. Anny" została złożona w 1996 roku. Do celów statutowych należy min.:

  • wspieranie organizacyjne i finansowe działań mających na celu ochronę oraz rekonstrukcję budynków, budowli, obiektów kościelnych, klasztornych i innych dóbr kultury sakralnej na Górze Świętej Anny,
  • tworzenie warunków socjalnych dla godnego chrześcijańskiego pielgrzymowania,
  • propagowanie kultu Świętej Anny i idei franciszkańskich,
  • wspieranie rozwoju infrastruktury komunalnej w miejscowości Góra Świętej Anny w powiązaniu z miejscami kultu religijnego,
  • zachowanie oraz pielęgnacja przynależnego do Sanktuarium w Górze Świętej Anny drzewostanu kalwarii,
  • popieranie badań naukowych o znaczeniu Góry Świętej Anny jako ośrodka kultury.
  • © 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.