«powrót

Związek Tatarów Polskich

Związek Tatarów Polskich to organizacja społeczno-kulturalna, powstała w 1992 r. w nawiązaniu do bogatych tradycji przedwojennych. Jej celem jest integracja rozproszonej (głównie w wyniku powojennych przesiedleń) społeczności tatarskiej oraz kultywowanie pamięci o chlubnych tradycjach polsko-litewskich Tatarów w Rzeczypospolitej.

W okresie międzywojennym istniał prężny Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP, w ramach którego zakładano społeczno-kulturalne świetlice i wydawano dwa czasopisma Rocznik TatarskiŻycie Tatarskie.

Związek Tatarów Polskich zrzesza nie tylko muzułmanów, ale wszystkich, niezależnie od wyznania, którzy czują się związani ze społecznością i tradycją polskich Tatarów.

Od 1999 r. prezesem Związku jest Selim Chazbijewicz .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.