«powrót

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich zostało zarejestrowane w 1991 r. Początki jego działalności sięgają jednak lat osiemdziesiątych XX w. i wiążą się z aktywnością i zaangażowaniem pojedynczych studentów arabskich przebywających w Polsce, zwłaszcza w większych miastach, takich jak Gdańsk, Białystok, Warszawa, Łódź czy Wrocław. Prowadzili oni Piątkową Modlitwę (Al.-Dżuma), udzielali lekcji języka arabskiego, lekcji religii oraz  organizowali cotygodniowe spotkania celem nawiązywania kontaktów z muzułmanami pochodzenia tatarskiego i polskiego.

W 1989 r. powstała organizacja pod nazwą Związek Studentów Muzułmańskich. Przekształcona ona została w Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich. Obecnie działa ono w  Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu.

Główne cele Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich to:

· Ochrona tożsamości islamskiej i praktyka Islamu przez Muzułmanów.

· Propagowanie kultury i cywilizacji islamskiej, pogłębianie wiedzy o Islamie zarówno wśród Muzułmanów jak i wyznawców innych religii.

· Rozszerzenie wymiany Kulturalnej oraz otwarcie dialogu z wyznawcami innych religii w  atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku.

· W miarę możliwości finansowych Stowarzyszenie udziela pomocy charytatywnej potrzebującym

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie wydaje publikacje na temat islamu (książki, broszury, kaseta video), organizuje Ogólnopolskie Zjazdy dla Muzułmanów w Polsce, od 1993 wydaje czasopismo Al-Hikmah i otwiera Centra Islamskie. Stowarzyszenie stworzyło też serwisy internetowe www.islam.org.pl , www.muzulmanka.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.